‘Novinky’

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že nový školský rok sa v MŠ začína v pondelok, 2.septembra 2019 riadnou prevádzkou, t.j. od 6-tej hodiny do 16.30 hod.

Prvé rodičovské stretnutie sa uskutoční vo štvrtok, 5.9. 2019 o 16-tej hodine, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Vážení rodičia,

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok si môžete vyzdvihnúť v budove MŠ od štvrtku, 13.6.2019 v čase od 9.30 do 12.00 a nasledujúci týždeň  / 17.6. – 21.6.2019 / v čase od 10.00 – do 12.00, popoludní od 15.00 do 16.00.

poznámka : v stredu, 19.6.2019 uskutočňuje naša MŠ mikroregionálnu olympiádu, preto si prosím, Rozhodnutia príďte  vyzdvihnúť len popoludní.

 

 

Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy  vo Veľkom Záluží  na školský rok 2019/2020 sa uskutoční  9. 10.mája 2019  ( štvrtok, piatok ) v kancelárii riaditeľky školy, v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a od 15,15 hod.  do 16,00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • Dieťa, kt. dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa, kt. bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

 • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • S dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa sa prijíma na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu.  Súčasne so žiadosťou  je potrebné predložiť aj potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní, prípadne vyjadrenie od príslušného odborného lekára, alebo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti o prijatie je možné vyzdvihnúť si vopred v budove MŠ, alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.mszaluzie.sk.

 Na zápis je potrebné priniesť tiež rodný list dieťaťa.

 

 

DOD

vyberove_konanie_ms_ucitelka_dec_2018.

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom,

že nový školský rok sa v materskej škole začína v pondelok, 3.septembra, riadnou prevádzkou školy, t.j. od 6.00 hodiny do 16.30 hodiny.

V prvý deň je potrebné priniesť dieťaťu prezuvky, pyžamo a náhradné oblečenie.

Všetky ostatné informácie sa  rodičia dozvedia na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 6. septembra 2018 o 16.00 hodine.

Riaditeľka MŠ Vám týmto oznamujem,

že Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ na nový školský rok  sú vyhotovené a prevziať si ich môžete každý pracovný deň v budove školy, dopoludnia v čase od 9,00 do 11,30 hod. a popoludní v čase od 15,00 do 16,00 hod.

 

Milí návštevníci našej webovej stránky,

na hornej lište s názvom ,,ŠkVP-Štvorlístok”, hneď po charakteristike nášho Školského vzdelávacieho programu, nájdete krátku správu s fotodokumentáciou plnenia úloh nášho Školského vzdelávacieho programu.

 Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

 

V y h l a s u j e

    výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

  učiteľka pre predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Podvinohrady 519/53, 951 35 Veľké Zálužie,                                                                     

                                      s predpokladaným nástupom od 20. augusta  2018

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z

Osobnostné predpoklady :

 1. Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií
 2. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 • osobnostné predpoklady : trpezlivosť, spoľahlivosť, sebaovládanie, praktické myslenie, komunikatívnosť, umelecký talent, zodpovednosť, schopnosť samostatne pracovať ale aj kooperovať

Iné kritéria a požiadavky :

 • Ovládanie práce s PC – programy : Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet
 • Administratívna zručnosť (vedenie rôznych evidencií, tvorba  tabuliek, prehľadov)

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

Žiadosť o zaradenie do výberové konania

Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní

Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Veľké Zálužie, Obecná 955/2, alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi a KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom),  alebo poštou na adresu : Obec  Veľké Zálužie, Obecná 955/2, najneskôr do  21.5.2018 do 9.oo hodiny s označením „Výberové konanie – učiteľka MŠ – neotvárať“. Rozhoduje pečiatka podateľne Obecného úradu.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch Obecného úradu dňa 22. mája 2018

o 14.oo hodine.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy na školský rok 2018/2019

 sa uskutoční 2.3.mája 2018(streda, štvrtok),v kancelárii riaditeľky školy, v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a od 15,00 hod. do 16,00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky MŠSR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠSR č. 308/2009.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • Dieťa, kt. dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa, kt. bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

 • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • S dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa sa prijíma na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu.  Súčasne so žiadosťou  je potrebné predložiť aj potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní, prípadne vyjadrenie od príslušného odborného lekára, alebo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti o prijatie je možné vyzdvihnúť si vopred v budove MŠ, alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.mszaluzie.sk.

 Na zápis je potrebné priniesť tiež rodný list dieťaťa

 

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Náhodná galéria
img_1872 <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> dav <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> unnamed-file <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Kategórie