Archive for september, 2020

 1. Školský poriadok MŠ :
 • Záväzný dokument, ktorý je povinný dodržiavať rodič, zamestnanec aj dieťa
 • Výňatok pre rodičov je zverejnený na webovej stránke MŠ mszaluzie.sk , celý dokument k nahliadnutiu je vo vstupnej hale v drevenom šanóne spolu so Školským vzdelávacím programom / tiež je zverejnený na webe MŠ /
 1. Príchod detí do MŠ :
 • Od 6.00 do 8.00 hod., potom sa budova zamyká
 • 1 rodič prinesie 1 dieťa, do škôlky je zákaz nosenia hračiek, zdržujte sa v budove len nevyhnutný čas

Preberanie detí :

 • Od 14.45 do 16.25 hod., o 16.30 sa budova zamyká
 • Po prevzatí opustite školský dvor MŠ
 • Ak okrem zákonných zástupcov bude dieťa preberať aj niekto ďalší, pýtajte si od triednych učiteliek Splnomocnenie na preberanie detí, poradia Vám, ako ho vyplniť
 1. Poplatky za MŠ:
 • Mesačne za dieťa 15 EUR zaplatiť do 10-teho dňa v mesiaci, č. účtu si nájdete v skrinke svojho dieťaťa, tento poplatok neplatia predškoláci / do poznámky dajte meno dieťaťa, za ktoré platíte /
 • Strava : všetky informácie o platbách za stravu, forma, čas a spôsob odhlasovania detí zo stravy je podrobne opísaný v Školskom poriadku / aj na webe MŠ / a tiež všetky informácie sú zverejnené na veľkej nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ. Ak máte nejasnosti, otázky – rada Vám všetko vysvetlí vedúca školskej jedálne, prípadne triedne učiteľky
 • Predškoláci majú štátnu dotáciu na stravu, platia len symbolickú sumu, ale majú v prvej poštovej poukážke zarátanú ročnú zábezpeku vo výške 20 EUR, kt. im bude na konci šk. roka vrátená
 1. Krúžková činnosť v našej MŠ:

Od októbra plánujeme krúžok :

 • Výtvarnej výchovy – lektori sú zo Základnej umeleckej školy, mesačný poplatok je 10 EUR/mesiac
 • Anglický jazyk Helen Doron – 2x do týždňa, lektor p. Kubaská

Záujem detí o krúžok budeme zisťovať neskôr

 1. Rada rodičovského združenia pri MŠ:
 • Navrhujeme, aby predsedníčkou ďalší rok zostala p. Vindišová Natália, podpredsedníčkou Móciková Monika a finančným hospodárom p. Barantalová Martina
 • Ak máte iné návrhy, prosím, tlmočte ich triednym učiteľkám Vašich detí
 • Poplatok do RRZ / na divadelné, sokoliarske a iné predstavenia, úrazové poistenie detí, nákup výtvarného a pracovno-technického materiálu, hygienických vreckoviek a pod.

 / rodičia minulý šk. rok navrhli 30 EUR za dieťa na jeden šk. rok. Ak máte iný návrh, rovnako ho, prosím tlmočte triednym učiteľkám.  Súhlas, nesúhlas, iná suma… zariadime sa podľa návrhu väčšiny rodičov/. Tento poplatok bude splatný do konca októbra /  prípadne podľa dohody, ak máte v škôlke viac detí /

 1. Súhlas dotknutej osoby:
 • Noví škôlkári dostanú uvedené tlačivo od triednych učiteliek, kde rodičia svojim podpisom súhlasia / nesúhlasia so zverejňovaním fotografií svojich detí na webovej stránke MŠ a v obecných novinách

            Prajeme rodičom aj deťom pevné zdravie a krásne zážitky zo škôlky

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Náhodná galéria
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> IMG_1555 <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> IMG_4722 IMG_20230623_170627
Kategórie