Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy           na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 13. a 14. mája 2024 v čase  od 10.00  do 12.00 hod.   a popoludní od 15.30 do 16.15 hod. v kancelárii riaditeľky školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  ustanovením § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“), vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z.  o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti :

 ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu 5 rokov (predprimárne vzdelávanie je povinné)

– ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu 4 roky

V prípade voľnej kapacity pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov sa bude prihliadať     na ostatné podmienky a to :

  • deti, ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu vek 3 roky
  • mladší súrodenci už prijatých detí
  • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • deti, ktoré majú osvojené sebaobslužné, hygienické a stolovacie návyky (samostatne používajú toaletu, umývadlo, vedia sa najesť, napiť z pohára, vedia slovne vyjadriť svoje potreby, primerane svojmu veku sa oblečú, či vyzlečú)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na webovej stránke MŠ – www.mszaluzie.sk v časti ,,Dokumenty“, prípadne si vytlačenú vopred vyzdvihnúť v budove MŠ. Údaje uvedené na Žiadosti musia byť korektné, kompletné a v tvare totožnom ako                  na rodnom liste.

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, ak to nie je možné, doplní sa Písomné vyhlásenie (na vyžiadanie u riaditeľkyMŠ ).

Pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k Žiadosti doložiť tiež vyjadrenie špecialistu o zdravotnej spôsobilosti. V prípade zamlčania skutočností o zdravotnom stave dieťaťa budeme postupovať v zmysle platného Školského poriadku.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky na emailovú adresu : ms@velkezaluzie.eu. O prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ do 15.júna 2024, doručí najneskôr do 30.6.2024.

Počas vianočných sviatkov bude prevádzka materskej školy prerušená v čase od 27.12.2023 do 5.1.2024.

Prevádzka MŠ bude otvorená v pondelok, 8.1.2024.

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2024.

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že nový školský rok sa v MŠ začína v pondelok, 4.septembra 2023 riadnou prevádzkou školy, t.j. od 6.00 hodiny do 16,30 hodiny.

Zoznam detí umiestnených do jednotlivých tried nájdete na nástenke vo vstupnej hale budovy.

V prvý deň prevádzky je potrebné priniesť dieťaťu prezuvky, pyžamo a náhradné oblečenie do skrinky. Dôležité je pred prvým nástupom do MŠ preukázať bezinfekčnosť prostredia dieťaťa písomným vyhlásením. Uvedené tlačivo bude rodičom k dispozícii pred jednotlivými triedami.

Ďalšie podrobné informácie sa dozviete na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach v stredu, 6.9.2022 o 16.00 hodine.

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ je prerušená počas letných prázdnin od 24.7.2023 do 31.8.2023.

Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy           na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 15. a 16. mája 2023 v čase  od 10.00  do 12.00 hod.   a popoludní od 15.30 do 16.15 hod. v kancelárii riaditeľky školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  ustanovením § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“), vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z.  o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti :

– spravidla tie, ktoré k 31.8. príslušného kalendárneho roka dosiahnu vek 3 roky

– výnimočne mladšie, ako 3 roky

– pre deti, ktoré do 31.augusta 2023 dosiahnu 5 rokov, je predprimárne vzdelávanie povinné

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na webovej stránke MŠ – www.mszaluzie.sk v časti ,,Dokumenty“, prípadne si vytlačenú vopred vyzdvihnúť v budove MŠ. Údaje uvedené na Žiadosti musia byť kompletné a v tvare totožnom ako na rodnom liste.

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, ak to nie je možné, doplní sa Písomné vyhlásenie / na vyžiadanie u riaditeľkyMŠ /.

Pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k Žiadosti doložiť tiež vyjadrenie špecialistu o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky na emailovú adresu : ms@velkezaluzie.eu

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa budú doručené do 30.6.2023.

Dôležité: Dieťa, ktoré nastúpi do MŠ, má osvojené hygienické, sebaobslužné a stolovacie návyky. To znamená, že vie samostatne používať toaletu, umývadlo, vie sa najesť, napiť z pohára, vie slovne vyjadriť svoje potreby, primerane svojmu veku sa oblečie, či vyzlečie

Počas vianočných sviatkov bude prevádzka MŠ prerušená od 23.12.2022 vrátane, do 6.1.2023.

Nástup do MŠ je v pondelok, 9.1.2023.

Kolektív materskej školy Vám všetkým praje pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia po celý rok 2023.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové finančné pásma na nákup potravín a tým sa zvýši cena stravného pre dieťa od 1.1.2023 nasledovne:

                       celodenná strava 1,90 € + 0,20 € réžia = 2, 10 €

Dňa 15. novembra, to je v UTOROK,  sa koná Lampiónový sprievod.

 Stretnutie je o 17.00h pred materskou školou. 

Ďalej budeme pokračovať v sprievode bubeníckej skupiny MARIBONDO  ulicami  PODVINOHRADY– RÍNOK – okolo zdravotného strediska – HLAVNÁ  – OBECNÁ – na ihrisko za základnou školou, kde bude pripravené občerstvenie a bubnová show MARIBONDO. 

Tešíme sa na Vás

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Náhodná galéria
img_1805 IMG_2209 dav DSC00087 IMG_6643 DSC_0425
Kategórie