Kontakt

Názov: Materská škola
Adresa: Podvinohrady 519/53, 95135 Veľké Zálužie
Telefón: 037/6592212 – budova školy

037/7930141 – budova školy

037/7930140 – kancelária riaditeľky

Webová adresa: http://www.mszaluzie.sk
Email : ms@velkezaluzie.eu

Školská jedáleň pri MŠ : 037/6592778

email : sj@velkezaluzie.eu

 

Číslo účtu pre potrebu úhrady poplatku za MŠ : SK24 5600 0000 0008 0168 0018