https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti stiahnete na vyššie uvedenom odkaze

Vyhlásenie 2%