Pedagogickí zamestnanci:

Zaujecová Jana – riaditeľka MŠ

Bédiová Daniela – učiteľka 

Mgr. Beneová Elena – učiteľka

Barantalová Martina- učiteľka

Mgr. Balážiová Zuzana- učiteľka

Mgr. Tehlárová Miriam- zástupkyňa riaditeľky

Halvelandová Adriana- učiteľka

Čaplánová Slávka- učiteľka

Mgr. Očadlíková Eva – učiteľka

Beláková Jaroslava – učiteľka

Mgr. Kováčiková Jana – učiteľka

Mgr. Farkašová Nora – učiteľka

Markovičová Simona – učiteľka

Omelinová Dagmara – učiteľka

 Nepedagogickí zamestnanci: 

 Andrášiková Denisa – vedúca školskej jedálne

Vajdová Jana –  kuchárka

Takáčová Dana – hlavná  kuchárka

Orlíčková Ľubica- kuchárka

Zacharová Viera – kuchárka

Valkovičová Katarína- upratovačka

Meszárošová Jana- upratovačka

Peniašková Zuzana – upratovačka

Fraštíková Marcela – upratovačka