Pedagogickí zamestnanci:

Zaujecová Jana – riaditeľka MŠ

Vóberová Tatiana – učiteľka 

Mgr. Beneová Elena – učiteľka

Barantalová Martina- učiteľka

Mgr. Balážiová Zuzana- učiteľka

Mgr. Tehlárová Miriam- zástupkyňa riaditeľky

Halvelandová Adriana- učiteľka

Čaplánová Slávka- učiteľka

Mgr. Očadlíková Eva – učiteľka

Beláková Jaroslava – učiteľka

Mgr. Kováčiková Jana – učiteľka

Mgr. Farkašová Nora – učiteľka

Markovičová Simona – učiteľka

Omelinová Dagmara – učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci:

Lipovská Darina- vedúca školskej jedálne

Vajdová Jana –  kuchárka

Takáčová Dana – hlavná  kuchárka

Orlíčková Ľubica- kuchárka

Bernadičová Janka – kuchárka

                                           Ing. Šípová Zuzana – kuchárka

Valkovičová Katarína- upratovačka

Meszárošová Jana- upratovačka

Peniašková Zuzana – upratovačka

Bédiová Jana – upratovačka