Karneval 2020

Mikuláš 2019

Škola v prírode

Sokoliar v MŠ

Ochutnávka 2019

MDD 2019

Výlet do Nitry

Deň matiek 2019

Karneval 2019

Adventný čas

Mikuláš 2018

Deň matiek 2018

MDD 2018

Jarné upratovanie

Sférické kino

Vynášanie Moreny

Noc s Andersenom

Karneval 2018

Mikuláš 2017

Sokoliar

Tekvicové tvorenie

Rozlúčka 2017

Výlet do Bojnej

Deň matiek 2017

MDD 2017

DHZ a škôlkári

Veľká noc v MŠ

Noc s Andersenom

Morena

Karneval

Planetárium 2017

Advent v MŠ 2016

Deň Zeme

Míľa pre mamu

Míľa pre mamu

Deň Matiek

Exkurzia na Zavaž

MDD

MDD s Políciou

Sviatok Matiek V1

Mikuláš

Advent v MŠ

Karneval

Ples

Noc s Andersenom

Stavanie mája

Deň Zeme

Deň Matiek 2016

Olympiáda 2016

MDD