Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy           na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 13. a 14. mája 2024 v čase  od 10.00  do 12.00 hod.   a popoludní od 15.30 do 16.15 hod. v kancelárii riaditeľky školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  ustanovením § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „školský zákon“), vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z.  o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti :

 ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu 5 rokov (predprimárne vzdelávanie je povinné)

– ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

– ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu 4 roky

V prípade voľnej kapacity pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov sa bude prihliadať     na ostatné podmienky a to :

  • deti, ktoré do 31.augusta 2024 dosiahnu vek 3 roky
  • mladší súrodenci už prijatých detí
  • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • deti, ktoré majú osvojené sebaobslužné, hygienické a stolovacie návyky (samostatne používajú toaletu, umývadlo, vedia sa najesť, napiť z pohára, vedia slovne vyjadriť svoje potreby, primerane svojmu veku sa oblečú, či vyzlečú)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na webovej stránke MŠ – www.mszaluzie.sk v časti ,,Dokumenty“, prípadne si vytlačenú vopred vyzdvihnúť v budove MŠ. Údaje uvedené na Žiadosti musia byť korektné, kompletné a v tvare totožnom ako                  na rodnom liste.

Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, ak to nie je možné, doplní sa Písomné vyhlásenie (na vyžiadanie u riaditeľkyMŠ ).

Pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k Žiadosti doložiť tiež vyjadrenie špecialistu o zdravotnej spôsobilosti. V prípade zamlčania skutočností o zdravotnom stave dieťaťa budeme postupovať v zmysle platného Školského poriadku.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky na emailovú adresu : ms@velkezaluzie.eu. O prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ do 15.júna 2024, doručí najneskôr do 30.6.2024.

Comments are closed.

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Náhodná galéria
img_1805 <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> IMG_20230522_111641 DSC_0294
Kategórie